Charles Explorer logo
🇬🇧

Physical Education I

Class at Faculty of Science |
MS730AS

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kanoe:

- seznámení se sportem a bezpečností při jeho provozování

- základy kanoistiky (jak držet pádlo, jak sedět v kanoi - stabilita,...)

- stojatá voda: nácvik základního záběru, kontrazáběru, přitahování, odtahování, otáčení lodě, zastavení na místě, stranový posun

- tekoucí voda: základní zásady jízdy na tekoucí vodě

- výlet

Plavání:

Plavání je po stránce biologické jednou z nejúčinnějších pohybových aktivit s velkým zdravotním významem.

V prvním ročníku na začátku semestru probíhají plavecké testy na 100m VZ, podle kterého jsou studenti rozděleni na dvě skupiny plavecké výuky. 1. ZÁKLADNÍ PLAVÁNÍ - zahrnuje studenty, slabé plavce, kteří nesplní limit do 3 minut na 100m VZ , případně neplavce. Studenti absolvují výuku 2x týdně po 45 minutách. Cílem výuky je odstranění strachu z vody a získání dokonalé adaptace na vodní prostředí. Hlavním záměrem výuky je zvládnutí základních plaveckých dovedností, jako je potápění, dýchání, splývání, orientace ve vodě, pády z okraje bazénu apod. V této skupině by se měli studenti naučit alespoň jeden plavecký způsob a bezpečně se pohybovat ve vodním prostředí. Dalším cílem je získat studenty pro pokračování plavecké činnosti v životě.

Softbal:

Naučit základy házení,chytání a pálení.

Zvládnout jednoduchá pravidla.

Pokročilejší studenty zapojit do turnajů DD a RD.

V průpravné části zlepšit pohybové vlastnosti / běh,odraz,sílu atd./.

REKO-CVIČENÍ

REgenerační a KOndiční zdravotní cvičení je zaměřeno na:

* relaxační cvičení

** dýchání - dýchat umíme všichni, ale málokdo z nás dýchá správně

*** cvičení s elastickým lanem

**** cvičení zaměřené na zdokonalování osobnosti pohybem

(Feldenkraisova metoda)