Charles Explorer logo
🇬🇧

Excursion (Lanscape and Society)

Class at Faculty of Science |
MZ330T63

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program exkurze se liší dle specifik vybraných navštívených lokalit. Je připraven vždy v dostatečném předstihu před začátkem exkurze.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o jedno- či vícedenní exkurzi zaměřenou na komplexní studium krajiny ze sociogeografického i fyzickogeografického pohledu.