Charles Explorer logo
🇬🇧

Dynamism of landscape and landscape structures

Class at Faculty of Science |
MZ340K01

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní atributy krajiny, krajina a její dynamika, semikomplexy a složky FG a SG;2. Působení FG složek na stav a vývoj krajiny;3. Působení SG složek na stav a vývoj krajiny;4. Interakce FG a SG na globální úrovni, stav, vývoj; jádrové a periferní oblasti a charakter krajiny; základní rysy a problémy interakce příroda–společnost;5. Interakce FG a SG sféry na formování současné krajiny Evropy a vybraných oblastí světa, determinace, konkurence, kooperace; jádrové a periferní oblasti a charakter krajiny;6. Vývoj vybraných typů krajiny Evropy, problémy a rizika interakce příroda–společnost;7. Vývoj krajiny Česka do počátku průmyslové revoluce;8. Vývoj krajiny Česka v posledních dvou stoletích, formování jádrových a periferních oblastí;9. Dopad totalitních režimů na krajinu Česka, způsoby řešení škod, zátěží a problémů;10.–12. Specifika a problémy stavu a vývoje krajiny různých typů (aglomerace, zemědělsky intenzivně využívané nížiny, podhorské oblasti, horské oblasti, průmyslová a těžební krajina aj.).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Absolvent předmětu zvládá základní charakteristiky stavu různých typů krajiny a jejího vývoje na základě hodnocení proměn interakce příroda–společnost. Dokáže diskutovat o dílčích faktorech a multifaktoriálních vlivech jednotlivých regionů Česka a střední Evropy, které proměny / stabilitu krajiny a její struktury ovlivňují.

Orientuje se v problematice vývoje krajinné struktury v ostatních částech světa a je schopen definovat klíčové hybné síly a problémy, které v nich existují. Je schopen na základě teoretických přístupů a znalosti dosavadního vývoje krajiny predikovat varianty změn konkrétní krajiny v budoucnosti.