Charles Explorer logo
🇬🇧

Mathematics for Geoinformatics

Class at Faculty of Science |
MZ370G03

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vektorové prostoryNorma vektoru, skalární, vektorový a smíšený součin, lineární kombinace, závislost vektorů, rotace v prostoru. Metoda nejmenších čtverců.

Geometrická zobrazeníLineární, shodná, podobná, afinní zobrazení a příslušné transformace ve 2D/3D.

Maticový početZákladní operace s maticemi, vlastní číslo, vlastní vektor, inverze, pseudoinverze, singulární rozklad.

Výpočty na sféře, elipsoiduSférický trojúhelník a základní věty, sférický exces, poloměry křivosti. 

Diferenciální počet funkce více proměnnýchParciální derivace, derivace ve směru, diferenciál, Taylorův rozvoj.

Integrální počet funkce dvou proměnnýchDvojný integrál a jeho aplikace: plocha/objem oblasti, délka křivky, numerické metody výpočtu.

Komplexní číslaZákladní operace, algebraický, polární tvar. 

Diferenciální geometrieRovinné křivky, prostorové křivky, plochy, první/druhá/střední/Gaussova křivost, první základní forma plochy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Navazující kurz matematiky pokrývající důležité pasáže zpracování geoinformatických dat.

Diferenciální geometrie v rovině. Sférická trigonometrie. Základní maticové rozklady. Diferenciální / Integrální počet funkcí dvou proměnných. Komplexní čísla.