Charles Explorer logo
🇬🇧

Webl Cartography

Class at Faculty of Science |
MZ370G08

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Webová kartografie - Základní pojmy a definice, webová kartografie, webová kartografická aplikace, multimediální kartografie, digitální mapa, interaktivní mapa, dynamická mapa. Související disciplíny, multimediální kartografie, mobilní kartografie, webové služby.

- Interaktivní mapy na internetu - Vektorové formáty pro webové mapy - GeoJSON. Interaktivní mapy pomocí JavaScriptových knihoven. Google Maps API, Leaflets, OpenLayers.

- Prostorová data na internetu - Mapové servery a jejich využití pro prezentaci map a prostorových dat. Příklady mapových serverů (MapServer, GeoServer, ArcGIS server).

- Infrastruktura prostorových dat - Prostorová data a metadatové standardy, iniciativa INSPIRE, lokální a mezinárodní autority, metadatové katalogy, Geonetwork.

- Autorské právo v digitální kartografii - Autorský zákon, autorské dílo, autor, volná užití, citace, zneužití kartografických děl v síti internet

- Pokročilé metody kartografické vizualizace - Pohyb, heatmaps, stínování reliéfu, znázorňování skal

- Atlasová kartografie - Atlasy a jejich členění. Obsah atlasu. Tvorba atlasu. Knižní/digitální atlasy.

- Aspekty uživatelského vnímání kartografických děl - Obsahové, geometrické, technické, estetické hodnocení. Eye tracking. Mentální mapy.

- 3D kartografie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen zejména na metody potřebné pro vizualizaci map a prostorových dat na webu. Studenti se seznámí s hlavními teoriemi webové kartografie a postupy, jak publikovat mapy na webu. Prakticky si vyzkouší řadu nástrojů, které se používají k tvorbě webových mapových aplikací.

Příkladem jsou Google Maps API a JavaScriptové knihovny Leaflet a OpenLayers. Doplňkově jsou probírána další témata zejména z oblasti moderní digitální kartografie (problematika autorských práv, znázorňování reliéfu, atlasová kartografie, eye tracking a mentální mapy).