Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Cartography

Class at Faculty of Science |
MZ370G15

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Staré mapy Českých zemí - Nejstarší mapy, zahrnují Klaudiánovu-Vogtovu mapu (16.-18. stol.).

- Soukromá kartografie 18. a 19. století. - Česká a Moravská kartografická produkce. Kartografie v dobách národního obrození.

- Berní ruly a katastry - Tereziánský, Josefský, Stabilní katastr, Pozemkový katastr.

- Topografická mapování Českých zemí - Müllerova mapa, I., II., III. vojenské mapování, prozatimní/definitivní vojenské mapování.

- Historické mapy - Přehled nejvýznamnějších historických map/sbírek. Metody tematické kartografie používané v historických mapách. Novodobé rekonstrukce historických map: statické/dynamické/pohledové mapy.

- Kartografické zpracování starých map/globů - Digitalizace, georeferencování, metadata, katalogizace.

- Kartometrické analýzy starých map - Odměřování údajů z map. Srážka mapového listu. Stanovení měřítka/stočení staré mapy. Analýza změn měřítka/stočení v prostoru a čase.

- Významné mapy z fondu Mapové sbírky PřF UK - Významná díla “národní” kartografie z fondu Mapové sbírky. Monumenta cartographica Bohemiae.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje na Dějiny světové kartografie, primárně je zaměřen na středoevropský prostor s akcentem na země Koruny české. Doplněn moderními metodami práce se starými mapami.

Staré mapy zemí Koruny české. Soukromá kartografie. Berní ruly a katastry. Topografická mapování. Historické mapy. Kartografické zpracování map a globů. Kartometrické analýzy starých map. Významná díla z fondu Mapové sbírky PřFUK.