Charles Explorer logo
🇬🇧

Image and Laboratory spectroscopy

Class at Faculty of Science |
MZ370G16

Syllabus

Introduction to ILS

Laboratory and field spectroscopy

Atmospheric correction in image spectroscopy

Geometric correction for image spectroscopy

Transformations, endmembers, and pixel purity analysis

Classification of hyperspectral and multispectral data

Mapping methods 1 (Binary encoding, SAM)

Mapping methods 2 (Spectral unmixing)

Hyperspectral remote sensing of vegetation (regression models, radiative transfer modeling)

Hyperspectral applications in pedology and geology

Advanced applications and case studies in spectroscopy

Předmět byl inovován v rámci projektu ESF pro VŠ II na UK, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

Annotation

Předmět je vyučová v češtině, pokud se nepřihlásí žádný anglicky mluvící student. The course is taught in English if at least one English-speaking student enrols.

Předmět seznamuje studenty na základě přednášek a cvičení s problematikou předzpracování a analýzy hyperspektrálních obrazových a laboratorních dat.

The course introduces the issues of preprocessing and analysis of image and laboratory hyperspectral data through lectures and exercises.

Requirements for study control:

Exercise reports submitted on time - credit

Written text - exam