Charles Explorer logo
🇬🇧

Precessing of 3D point clouds

Class at Faculty of Science |
MZ370G19

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Tvorba bodových mračen z obrazových a LiDARových dat a jejich charakteristiky - Filtrace bodových mračen - Metody klasifikace bodových mračen - Sémantická segmentace bodových mračen - Metody modelování objektů tj. od bodových mračen ke geometrické reprezentaci - extrakce významných bodů, extrakce linií, ploch, povrchů, se zaměřením na významné topografické objekty jako budovy, stromy, ... - Monitorování změn reliéfu (např. svahových sesuvů).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Laserové skenování a fotogrammetrické snímkování jsou základní metody sběru dat sloužících pro popis zemského reliéfu a objektů na něm. Cílem předmětu je seznámit s principy vytváření bodových mračen, jejich analýzou a metodami zpracování, které vedou ke geometrickému popisu zemského reliéfu a objektů na něm a jejich změn v čase.