Charles Explorer logo
🇬🇧

Didacties of Literature

Class at Faculty of Education |
O02304083

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Didaktika III. Vyučující: Mgr. Štěpánka Klumparová Obsah semináře: V tomto semestru se budeme zabývat těmito okruhy témat:

1. Hodnocení v literární výchově a jeho začlenění do plánování hodin

2. Vyučovací metody pro osvojování poznatků z literární teorie a literární historie

3. Reflexe příprav a odučených hodin z praxe - společné řešení problémů vzniklých na praxi

4. Dílna čtení

5. Filmové a divadelní adaptace literárního díla

6. Počítačové hry a jejich literární předlohy

7. Fenomén komiksů + další témata dle potřeb a zájmu studentů Požadavky k zápočtu: budou zveřejněny v semináři * Didaktika literatury III u O. Hausenblase V semináři se soustředíme na to, abychom

1. co nejlépe využili souvislé pedagogické praxe I a II

2. si vybudovalůi zásobník pramenů, textů, pomůcek pro výuku zaměřených na oficiální cíle výuky literatury v RVP

3. k znalostem a zkušenostem z plánování hodiny přidali řadu metod a postupů pro interpretaci textu a pro jeho zpracování v hodinách literatury. Budeme využívat dokumentace z praxí od studentů v předchozích ročnících (přípravy a reflexe provedných postupů), videonahrávek výuky literatury ze škol středních a základních a jejich rozborů, tuzemských i zahraničních pramenů (časopisy, webové stránky). * Didaktika literatury III u dr. Šlegrové Seminář didaktiky je zaměřen na praktickou středoškolskou didaktiku. Zaměříme se na různé přístupy k výuce literatury, možnosti propojení literatury s výukou jazyka a stlistiky, způsoby testování a hodnocení vědomostí žáků. Budeme se věnovat práci s literárním textem v hodinách, jeho zařazením do stuktury hodiny, volbou vhodného textu, prozumění a prožitku z něj. Zmíníme i další důležitá témata - rozvoj čtenářství, plánování výuky, přípravy na konkrétní hodiny, příprava studentů na maturity a podobně. Výuka vychází z praktických zkušeností vyučující na gymnáziu.

Annotation

Principal seminar based on solving model situations and practical application of methods in literary education. The following optional seminars focus at specific problems of the didactics of literature.