Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics V

Class at Faculty of Education |
O02304084

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Literární seminář V.: POEZIE MODERNÍHO SVĚTA

* PhDr. Josef Peterka, CSc.

* ZS 2006/2007

* Doba konání: Středa 6.-7. hodina (12,35 - 14,05), R 443

Seminář vychází vstříc zvýšenému zájmu našich studentů o světovou literaturu - cílem je přiblížit tvorbu klíčových básníků 19. a 20. století, jejich koncepce, pocity a myšlenky, životní osudy, pamětihodné verše, vliv na českou poezii. Na programu bude např. Baudelaire, Whitman, Rimbaud, Rilke, Trakl, Apollinaire, Masters, Eliot, Pound, Brecht, Jeffers, Prévert, Ginsberg, Rúfus. Součástí semináře jsou i diskuse o vybraných přeložených ukázkách a referáty studentů.

* Doporučená odborná literatura:

Slovník světových literárních děl (tam další odkazy)

Friedrich, H.: Struktura moderní lyriky ___

* Literární seminář V. : Seminář k vybraným okruhům a tématům ze světové literatury - od středověké kultury k moderní literatuře

* Doc.PhDr. Zdeněk Hrbata CSc.

* Doba konání: Středa 6.-7. hodina (12,35-14,05), R 106

Seminář se zaměřuje na rozbor některých stěžejních literárních děl, kterár představují významné předěly nebo zvraty v pojetí tvorby i umělecké koncepce světa nebo charakterizují výrazné literární styly či kulturní epochy (renesance, baroko, klasicismus, literární a myšlenkové proudy 19. a 20. století)

Forma: samostatné referáty i koreferáty (diskuse, čtení nebo výklady doplňující cyklus paralelních přednášek) se soustředí k těmto dílům a otázkám, jejichž výběr může být zúžen, rozšířen, pozměněn (vzhledem k počtu přihlášených a jejich zájmům v uvedených oblastech a samozřejmě vzhledem časovým možnostem).

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.