Charles Explorer logo
🇬🇧

Regional Studies

Class at Faculty of Education |
O02304113

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

a) Region a regionalismus. Regionální literatura v běžném a užším pojetí.

Specifičnost regionální literatury, tematické okruhy a žánrové formy. Úkoly a cíle regionální literaturyz hlediska etap společenského vývoje. Estetické hodnoty a poznávací význam regionální literatury, čtenářská obliba a její důvody. Vztah literatury regionální a celonárodní. Hodnocení regionální literatury a dobová podmíněnost jeho proměn.

Literárně významné regiony. Regionalistika ve školské praxi. b) Přehled autorů především 19. a 20. století životem a tvorbou spjatých se středními Čechami.

Autoři, jejichž díla se stala součástí literatury celonárodní (např. Sv. Čech, J.K.Tyl, V.B.Třebízský, Z.

Winter, Vl. Vančura, K.

Nový, M. Majerová, O.

Pavel, K. Šiktanc a další), představitelé dobově podmíněné a vcelku kvalitní lidové četby (např. J.

Morávek, Fr. Stavinoha aj.), autoři memoárů (např.

H. Jelínek, O.

Scheinpflugová, V. V. Štech)

Annotation

Course should bring forward to the student the literary traditions of Prague and Central Bohemia, to pick up some of the forgotten authors and demonstrate how the life and institutions of the past can be useful for didactic purposes, especially in preparing literary excursions.