Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics I

Class at Faculty of Education |
O02304119

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Recitace a výrazné čtení jako metody literární výchovy

* Vyučující: doc. dr. L. Lederbuchová, CSc.

Teorie a praktická dovednost techniky řeči s respektem ke kodifikaci normy mluveného projevu z aspektu ortoepie a intonační specifičnosti české věty a verše. Zvuková stránka řeči (čteného textu) jako prostředek sémantický - osvojení sémantické funkce frázování sdělení uvědomělým užíváním intonačních prostředků (temporytmus řeči, pauza, akcent, melodie, intenzita hlasu). Recitační výrazová interpretace ve vztahu k interpretaci literárněvědecké, vztah konvence a originality výrazu v uměleckém přednesu. Metodika utváření dovednosti výrazného čtení a recitace jako tvořivá interpretační aktivita žáka.

* Požadavky k zápočtu:

Práce v semináři, výrazné čtení zvoleného textu, prezentace metody výrazného čtení v modelu vyučovací komunikační situace.

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.