Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics II

Class at Faculty of Education |
O02304120

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy

Proměny spirituální poezie

(Byla vlna zájmu o spirituální, katolicky orientovanou poezii přechodnou módou? Jak se proměňovala tvorba autorů jako např. Martin Josef Stöhr, Pavel Petr, Miloš Doležal? Jak je to se spiritualitou této poezie dnes?)

Poetika věcnosti

(Obrazy pokojů, bytů, domů, měst... Co skrývá paměť věcí? Balancování na hraně mezi tajemstvím každodennosti a povrchní doslovností. Petr Hruška, Petr Borkovec, Pavel Kolmačka...

Postmoderní poetiky

(Ironická distance. Ludismus. Masky. Provokativní obrazy tělesnosti. Jde pouze o chaos a libovůli autorů? Podaří se iniciovat nezkonvencionalizované způsoby čtení? Božena Správcová, Petr Odillo Stradický ze Strdic, Martin Reiner...)

Surrealistické východisko

(Žije surrealismus svými proměnami, nebo dožívá z podstaty? Jaromír F. Typlt, Tomáš Přidal, Viki Shock...)

Básnířky aneb Existuje ženská poezie?

(Tzv. ženské psaní v diskusi. Co si počít s mužským mluvčím v ženské poezii? Ženské psaní a mužské čtení. Kateřina Rudčenková, Věra Rosí, Tereza Riedelbauchová...)

Tradice a inovace

(Blok zaměřený především intertextuálně, k otázkám návaznosti mladé poezie 90. let na poetiku symbolistně-dekadentní, expresionistickou, na inspiraci orientální poezií, především žánrem haiku...)

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.