Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics II

Class at Faculty of Education |
O02304140

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Název: Česká literatura 20. století ve filmových a divadelních adaptacích

Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně

Vyučující: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Charakteristika semináře:

Seminář bude věnován problematice sekundárního života literatury ve filmu a divadle. Po dohodě bude vybráno a promítnuto několik českých literárních děl a jejich adaptací a posluchači budou vyzváni, aby navštívili jedno či dvě divadelní představení. Poté proběhne diskuse nad způsobem, jakým se adaptátoři, scénáristé a režiséři zhostili převodu uměleckého díla z jednoho druhu umění do druhého. Řešena bude problematika odlišnosti literatury, divadla a filmu, různých strategií adaptace a také vlivu kinematografie na čtenáře.

Požadavky k atestaci: Podmínkou obdržení zápočtu bude především prezentace písemné práce (v rozsahu okolo 10 stran) věnované jednomu z vybraných děl, respektive konfrontaci literární předlohy a její filmové adaptace.}.

¨

Požadované vstupní dovednosti a znalosti: Umět se dívat, poslouchat, číst, psát a případně i trochu myslet

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.