Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics II

Class at Faculty of Education |
O02304141

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

O tom praví tato fabule

Krátké narativní žánry.

Výběrový seminář zimní semestr 2009-10

Kurz bude věnován funkcím, formám a užití krátkých narativních žánrů jako pomocného postupu v rámci vyšších didaktických genologických forem (homiletika, asketicko-didaktická literatura) i jako samostatného útvaru. Pokusíme se zmapovat převažující témata, strukturu žánru, jeho funkční zákonitosti. Věnovat se budeme jak základním evropským tvůrcům (Petrus Alphonsi, Caesarius z Heisterbachu, Meffreth ad.), ale i pozapomenutým českým shromažďovatelům (V. F. Mašek, A. Borový).

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.