Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics II

Class at Faculty of Education |
O02304145

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Příprava scénáře několikahodinového procesí, které se uskuteční na jaře roku 2009

Vedoucí semináře: Miloš Sládek

Termín:

Místnost:

Seminář se soustředí na základní znalost poutnické literatury a modlitebních knih, součástí semináře bude i odpolední nebo večerní návštěva celé poutní cesty (Litovice-Hájek) s detailním prostorovým a časovým promyšlením celé akce.

Výstupem bude scénář literární části rekonstrukce barokní pouti, případně i výběr některých písní z barokních kancionálů. Předpokládám i účast na vlastní rekonstrukci a aktivní zapojení (zpěváci, recitátoři).

Forma semináře a výstupy ze semináře: Krátké přednášky, konzultace, místo tří seminářů podvečerní prohlídka terénu (chůze cca 7 km).

Pozor!!! Tato cesta k získání zápočtu může být poněkud namáhavá a předpokládá též samostatné studium ve vybraných knihovnách. Kdo chce získat zápočet bez větších obtíží, ať se prosím přihlásí jinam.

Těším se na Vás.

M. S.

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.