Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics II

Class at Faculty of Education |
O02304151

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Název semináře: Memoáry - důležitý zdroj informací

Vyučující: PhDr. Anna Stejskalová

Místo konání: C3

Den a čas: 18.05

Charakteristika semináře:

V průběhu semestru budeme pracovat především s memoáry českých spisovatelů, výjimečně s memoáry osobností jiných uměleckých oborů (Scheinpflugová, Lada). popř. osob jinak zúčastněných (Vančurová). Budeme sledovat obsah memoárů u způsob jejich zpracování, pokusíme se vymezit jejich vypovídací hodnotu jako zdroje poznatků a informací nejen o autorovi samotném, jeho rodině a životě, ale též o dobovém dění kulturním a společenském. Budeme pracovat s texty vydanými v průběhu 20. století a reagujícími na dobové události a změny (Branald, Červený, Hostovský, Konrád, Kubka, Lada, Neffové, A.C.Nor., Langer, Seifert, Scheinpflugová, Stehlík, Vančurová, Zábrana)- upřesnění a podrobnosti probereme na úvodním semináři.

Zápočet - podmínky: účast na seminářích aktivita písemná seminární práce (témata na úvodním semináři)

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.