Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Fine Arts II.

Class at Faculty of Education |
O02305019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.  Úvod: umění 19. a 20. století, změna funkce umění, časové vymezení, základní stylové proudy 19. století- klasicismus, romantismus, realismus, impresionismus, charakteristiky a představitelé. 2. Inovace v umění 2. poloviny 19. století a počátky moderního umění. 3.

Primitivismus, exprese, barva: fauvismus a expresionismus. 4. Fragmentace, věc a prostor: Kubismus Picassa a Braquea; koláž; varianty kubismu a futuristická rekonstrukce světa. 5.

Začátky abstrakce, princip redukce. Kandinskij, Kupka, Malevič, Mondrian. 6.

Duchamp a nové pojetí umění. 7. Avantgardy 20. a 30. let a  moderní architektura; tradice a avantgarda; umění a společnost: "Entartete Kunst". 8.  Abstrakce po roce 1945, americký abstraktní expresionismus, abstrakce a figurace. 9.  Pop art v britském a americkém umění: "High and Low"; brutalismus v architektuře. 10.

Minimalismus  a cesty ke konceptuálnímu umění; instalace a nová média; moderna a postmoderna; umění a muzea, umění a obchod.

Annotation

Continuation of History of Fine Arts I. Ends with contemporary Art.