Charles Explorer logo
🇬🇧

General and Bohemian History VI

Class at Faculty of Education |
O02305033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.       České země a svět před vypuknutím 1. světové války 2.       1. světová války, příčiny, průběh, důsledky 3.       Versailleský mírový systém a RČs 4.       RČs a její vztahy k sousedním státům 5.       Světová hospodářská krize a její dopad na Československo 6.       Totalitní režimy v Evropě Československo 7.       Československo v ohrožení 8.       Druhá republika a rozpad ČSR 9.       2. světová válka: příčiny, průběh, důsledky 10.   Protektorát a jeho vývoj do heydrichiády 11.  Odboj, odpor a kolaborace: pokus o srovnání situace v evropských okupovaných zemích 12.  Vítězství antihitlerovské koalice

Annotation

History from 1914 to 1945. Both World Wars, the Czechoslovak Republic.