Charles Explorer logo
🇬🇧

General and Bohemian History VII

Class at Faculty of Education |
O02305034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.       Závěr 2. světové války a poslední konference Velké trojky 2.       Počátky Studené války. Různé názory historiků 3.       Léta 1948-1949: převzetí moci komunisty v ČSR, první berlínská krize, vznik NATO 4.       Válka v Koreji: příčiny, průběh, důsledky 5.       Soupeření dvou supervelmocí 6.       Národní emancipace zemí třetího světa a proces dekolonizace 7.       Blízkovýchodní konflikty 1948-1973 8.       ČSSR a svět v 60. letech 9.       Revoluční roky 1968-1969 10.   Válka ve Vietnamu a proměny amerického veřejného mínění a politiky 11.   Kremelská gerontokracie 12.   M.

S. Gorbačov a rozpad sovětského obloku v Evropě

Annotation

Chapters from Czech and world history. The aim is to provide an overview about the contemporary history from the end of the 2nd World War to the collapse of the Soviet bloc in Europe in 1989.