Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology II.

Class at Faculty of Education |
O02306003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pokračování všeobecného výkladu o zvukové podobě současné francouzštiny, zejména se suprasegmentálními jevy, zohlednění komparativního přístupu z hlediska češtiny, případně dalších studovaných jazyků, didaktická doporučení pro budoucí učitelskou praxi, seznámení s vybranou lingvistickou a didaktickou literaturou z oboru.