Charles Explorer logo
🇬🇧

Writing III

Class at Faculty of Education |
O02306005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Images de l´Alterité dans la littérature francophone.

Examen: Dissertation

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Systematické procvičováni psané podoby francouzského jazyka formou diktátů.

Osvojení francouzských myšlenkových postupů a způsobů reflexe, a určitých písemných forem : résumé, syntéza,

"dissertation" ( analytické zpracování daného tématu a formulace argumentů).

Materiály : články z tisku, popularizované texty z oblastí literární kritiky a sociologie.

Tematicky rámec : současná Francie a frankofonní svět. Součástí kurzu jsou přednášky organizované v spolupráci s belgickými a kanadskými spisovateli a vysokoškolskými pedagogy.