Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax II.

Class at Faculty of Education |
O02306009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.Souvětí souřadné (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodové, důsledkové) klasifikace, rozdílnosti, analýza, příklady 2.Souvětí podřadné (srovnání s pojetím v českém jazyce, zdůraznění sémantického pohledu při dělení- typy : věta obsahová, doplňovací vztažná, přechod z přímé řeči na nepřímou-věta tázací, typy příslovečné: časová, účelová, příčinná, podmínková, přípustková, srovnávací, účinková, rozdílné typy ve srovnání s češtinou- podřadné souvětí -vztah důsledkový) 3. Infinitivní konstrukce, konstrukce s participe présent, s gérondif. 4. Analýza jednotlivých druhů souvětí a vztahů vět-procvičení.

Požadavky ke zkoušce: písemná část - test

ústní část - analýza fr. souvětí a vět. členů

Annotation

Syntax II this is a continuation of Syntax I; types of sin1ple sentence, compound and complex sentences will be analyzed. The course is held in French, yet examples and terminology are translated into Czech.

Both language systems, are constantly compared. Present-day and, if possible, attractive materials, usually of foreign provenance, are used.

Students are told to be careful about choosing the right level of material in regard to pupils' knowledge. We lead students to creativity; they are made to look for sources individually.