Charles Explorer logo
🇬🇧

Outline of French history II.

Class at Faculty of Education |
O02306020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Keltská a římská Galie

Raný feudalismus. Meroveovci. Karlovci.

Rozvinutý feudalismus. Zánik říše Karla Velikého.

Francie v 9. - 11. století.

Křížové výpravy. Povstání Etienna Marcela a Jacquerie

Pozdní feudalismus

Francie v 16. století, náboženské války.

Francie v 1. polovině 17. století.

Upevnění absolutismu

Vrchol absolutní monarchie ve Francii

Francie v 1. polovině 18. století

Hospodářská a společenská situace ve Francii před Revolucí

Osvícenství

Krize francouzské společnosti před Revolucí

Francouzská revoluce 1789

Annotation

A concise characteristic of individua1 periods of French history (from Celtic Gaul to the present day). Political, economic, and cultural aspects.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.