Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of French language I.

Class at Faculty of Education |
O02306025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cíl a obsah:

-Úvod do didaktiky cizích jazyků.

-Poslání, cíle a obsah výuky CJ a francouzštiny jako cizího jazyka zvláště. Nové pohledy na potřebu CJ vzdělávání, výchova k evropské sounáležitosti. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio.

- Teoretické základy didaktiky CJ: pedagogická, psychologická a lingvistická východiska.

- Metodologie a hlavní metodické směry v historii CJ vyučování: gramaticko-překladová, přímá, zprostředkovací, audioorální, audiovizuální (SGAV), komunikativní přístup.

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

Prostudovat doporučenou literaturu k zadaným tématům a úspěšně napsat závěrečný test.

Annotation

Theoretical bases of the methodology of foreign languages. Pedagogical, psychological and linguistic starting points.

Typology of methods in the history of foreign-language teaching with focus on French.