Charles Explorer logo
🇬🇧

Writing I

Class at Faculty of Education |
O02306031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

La France contemporaine

Supports: articles, video, radio

Examen: Résumé+Rédaction sur un sujet abordé en cours.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Osvojení francouzských myšlenkových postupů a způsobů reflexe, a určitých písemných forem : résumé, syntéza, "dissertation" ( analytické zpracování daného tématu a formulace argumentů).

Materiály : články z tisku, popularizované texty z oblastí literární kritiky a sociologie.

Tematicky rámec : současná Francie a frankofonní svět. Součástí kurzu jsou přednášky organizované v spolupráci s belgickými a kanadskými spisovateli a vysokoškolskými pedagogy.