Charles Explorer logo
🇬🇧

Complementary exercises in Latin

Class at Faculty of Education |
O02306033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kurzu je doplňovat, prohlubovat a rozšiřovat jazykové znalosti a dovednosti získané v kurzu Latina pro romanisty I a II. Studentům jsou předkládány v originále texty z děl vybraných antických autorů popř. jsou doplněny českým překladem.

Požadavky a podmínky k zápočtu: min. 80% účast na seminářích, v případě odůvodněné nepřítomnosti náhradní práce,aktivní účast na seminář

Annotation

To complement, to deepen, and to broaden language competence acquired in the obligatory course "Latin for romanists". To require more creativity from students.

To include and to supplement information about the literature, culture, and mythology of Antiquity, i.e. to broaden the knowledge of life and institutions of Antiquity. To include reading excerpts from works of selected authors in the original; if need be, to supplement with reading authors in the Czech language.

To acquaint students with the special-terminology-formation principles and processes based on the Greek and Latin languages.