Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the French linguistics

Class at Faculty of Education |
O02306035

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je seznámit studenty s teoretickými problémy, které jsou spjaty s pojmem text, diskurz a s různými možnostmi analýzy a interpretace textu. Seminář je zaměřený na problematiku intertextuality (paratextualita, metatextualita, architextualita, hypertextualita), polyfonie, horizontální a vertikální výstavbu textu.

Vychází se z textů autorů Francouzské školy analýzy diskurzu (Benveniste, Ducrot, Kerbrat-Orecchioni, Maingueneau).