Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary France II

Class at Faculty of Education |
O02306039

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplní kurzu je francouzská společnost - proces formování francouzského národa, současná společnost a její profilace, symboly francouzského národa, otázka přistěhovalců a integrace cizinců do francouzské společnosti, pravidla pro získávání francouzského občanství apod. Kurz je doplňován referáty a přehledem nejvýznamnějších francouzských svátku a zvyků v daném měsíci.

Požadavky: min. 80% účast na seminářích, v případě odůvodněné nepřítomnosti náhradní práce, aktivní účast na semináři

Podmínky k zápočtu: písemný test, referát na dané téma, písemná práce

Annotation

Contemporary France II is aimed at the French society (the school system, health care, social policy, culture, gastronomy) the French political system (the system of government, political parties, foreign policy).The course has the form of seminars in which students participate in the designing the study programme. Students# papers are presented together with authentic materials and the students are lead towards improving their speaking skills and accuracy of their expression in the French language.

The prerequisite is the thorough daily acquaintance with the current political and cultural events in France as they are covered in our media, and also the cable TV 5. The teaching is based on a comparative process enabling the better understanding of the French lifestyle and mentality of its inhabitants; the students# own experience is made use of as well.