Charles Explorer logo
🇬🇧

Using Multimedia to Teach Czech/French I

Class at Faculty of Education |
O02306041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ce séminaire s'adresse aux étudiants qui veulent acquérir les compétences nécessaires pour utiliser le média, le multimédia et surtout Internet dans l'apprentissage du FLE : compétences d'ordre technique et d'ordre pédagogique.

Programme des séminaires :

Les attributs du multimédia. Les probl?mes terminologiques.

Les sites d´information et les sites de formation dans le domaine du FLE.

Les stratégies de recherche et de traitement des ressources en ligne.

La presse en ligne.

La presse en France.

Požadavky k zápočtu: Seminární práce v rozsahu 5-8 stran na jedno z výše uvedených témat.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámení studentů se základními tématy mediální výchovy. K probíraným tématům patří typy médií a mediálních textů (sem patří problematika různosti médií, jejich jazykových specifik, studenti rozlišují zpravodajství a dokumentaristiku a poznávají jednotlivé publicistické žánry, pravidelnosti jejich uspořádání), jazyková stránka mediálních textů (každé médium disponuje do jisté míry svým vlastním jazykem, ke sledovaným jazykovým faktorům patří používané lexikum, syntaktická složitost (délka věty v jednotlivých médiích, spojovací prostředky, jejich argumentační síla, užívání hypotaxe, či parataxe).

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.