Charles Explorer logo
🇬🇧

Text analysis I

Class at Faculty of Education |
O02306045

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do teorie textu, otázky koheze, koherence a koreference, textové korektory, temarematické vztahy, specifické prostředky koherence dialogu, způsoby rozvíjení argumentace. Analytická reflexe textů, praktická produktivní cvičení, didaktické aplikace poznatků.