Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of French language II.

Class at Faculty of Education |
O02306052

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jazyková příprava studentů pro vedení hodiny ve francouzštině.

Dovednosti pozorování spojené s analýzou vyučovací hodiny, observační zápis.

Vyučovací hodina FJ, její fáze, struktura a typy. Plánování výuky a příprava vyučovací hodiny. Práce s učebnicí.

Metodické postupy při rozvíjení dovednosti poslechu s porozuměním v hodinách francouzštiny.

Práce s textem. Druhy čtení a metodické postupy při rozvíjení čtecí dovednosti žáků.

Didaktické problémy osvojování produktivních řečových kompetencí. Rozvíjení mluveného a psaného projevu ve francouzštině.

Příprava a reflexe pedagogické praxe I na ZŠ.

Požadavky ke zkoušce:Aktivní účast na seminářích (min. prezence 75 % ). Prostudovat doporučenou literaturu k zadaným tématům. Zpracovat seminární práci k problematice jazykových prostředků (vycházet z prostudované literatury a ze zkušeností získaných během pedagogické praxe).

Annotation

Development of abilities to methodologically transform the syllabus of the subject French in regard to individual and age-specificities of pupils at primary and at secondary achools. Techniques of acquiring vocabulary, gramar, oral and written forms of the French language.

Methodological procedures for developing basic language competence. Preparation and evaluation of teaching prectice.