Charles Explorer logo
🇬🇧

Translation seminar

Class at Faculty of Education |
O02306061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Teoretická část :

Co je překlad ; typy překladů ; rozdíly mezi překladem a tlumočením (simultánním a konsekutivním) ; stylistická, funkční a významová analýza textu určeného k překladu. Vzdělanostní a osobnostní předpoklady k překladatelské práci.

* Praktická část :

Typologické odlišnosti gramatické stavby a charakteru lexika v češtině a ve francouzštině, ustálená spojení a idiomy, vlastní jména jako překladatelský problém. Ukázky překladatelských řešení různých žánrů a stylových rovin. Uvedení do problematiky překladu žurnalistických a literárních textů z francouzštiny do češtiny. Cvičný překlad z češtiny do francouzštiny.

Annotation

Introduktion to translation of journalistic and literary texts from French into Czech, presentation of the technique of stylistic, functional, and semantic analysis of a text which students will translate. Practical illustrations of different solutions to translating various stylistic registers in both languages and of difference in expressing various grammatical and lexical items in Czech and in French.

Set phrases and idioms as a problem of translation.