Charles Explorer logo
🇬🇧

Using Multimedia to Teach Czech/French II

Class at Faculty of Education |
O02306064

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ce séminaire s'adresse aux étudiants qui veulent acquérir les compétences nécessaires pour utiliser le média, le multimédia et surtout Internet dans l'apprentissage du FLE : compétences d'ordre technique et d'ordre pédagogique.

Programme des séminaires :

Les attributs du multimédia. Les probl?mes terminologiques.

Les sites d´information et les sites de formation dans le domaine du FLE.

Les stratégies de recherche et de traitement des ressources en ligne.

La presse en ligne.

La presse en France.

Požadavky k zápočtu:

Seminární práce v rozsahu 5-8 stran na jedno z výše uvedených témat.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámení studentů se základními tématy mediální výchovy a s interpretací mediálního textu. Pozornost je věnována členění textu, publicistickým žánrům a jazykovým stereotypům.

V průběhu semináře studenti analyzují texty z tištěných novin a z internetu a mapují francouzskou mediální scénu.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.