Charles Explorer logo
🇬🇧

Exercises in Lexicology

Class at Faculty of Education |
O02306068

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Návaznost na ukončenou disciplínu Lexikologie pro zájemce o hlubší poznání francouzského lexika. Zaměřeno na rozšíření slovní zásoby a jejího obohacování, práci se synonymy a na lepší schopnost odhadnout význam neznámých slov.

Součástí semináře je i práce s obrazným pojmenováním, frazeologismy a ustrnulými slovními spojeními.