Charles Explorer logo
🇬🇧

Corrective phonetic exercises II

Class at Faculty of Education |
O02306070

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Individualizovaný nácvik výslovnostních a prozodických dovedností z hlediska potřeb budoucího učitele, hlubší seznámení s metodami fonetické korekce a s konkrétními učebnicemi. Využití techniky ve frankofonní učebně katedry