Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology I

Class at Faculty of Education |
O02307006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu tvoří následující témata: Definice fonetiky a fonologie. Základní terminologie.

Vztah mluvené a psané formy jazyka. Dělení fonetiky.

Postavení fonetiky v systému ostatních věd. Výslovnostní norma a její kodifikace.

Fonetická transkripce. Respirace, fonace, artikulace.

Proces komunikace (percepce a produkce řeči). Seminář je zahajován vstupní nahrávkou neznámého textu.

Annotation

The spoken part of language, phonetics - phonology, phone - phoneme, relation between phone and letter. Phonetic transcription, norm and codification of standard pronunciation.

Respiration, phonation, articulation. Process of communication (perception and production of speech).

Practicing standard pronunciation in seminars.