Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Literature

Class at Faculty of Education |
O02307008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu: Podstata a členění literatury, specifičnost umělecké literatury. Literární věda, poetika.

Generika, literární stylistika a prosodie. Základní pojmy poetiky a literární stylistiky.

Látka, motiv, téma, fabule, děj, vypravěč, čas, řeč přímá, nepřímá a polopřímá, vnitřní monolog atd. Básnická tropika a stylistické figury.

Teorie verše - veršové systémy, metrum, stopy, druhy rýmu, strofy a strofické útvary. Literární druhy a žánry. Lyrika jako literární druh, lyrické žánry (píseň, óda, hymnus, elegie atd.) Baladika (hrdinská píseň, balada, romance).

Epika jako literární druh, epické žánry (epos a jeho druhy, román a jeho druhy, zejm. vývojový román, Volksbuch, novela, povídka, pohádka, pověst atd.) Drama jako literární druh, vznik dramatu, dramatický děj a jeho členění, dramatické žánry (tragédie, komedie, činohra, zpěvohra atd.), historický vývoj evropského dramatu a podob jeviště.

Annotation

Poetics. Literary types and genres (epic poetry, drama, lyrical poetry).

Stylistics. Theory of verse, metrics.

Particularities of German literature and German literary terminology.