Charles Explorer logo
🇬🇧

German Literature II

Class at Faculty of Education |
O02307021

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahové zaměření přednášky: Literatura německého osvícenství, filozofické základy, rozdělení a charakteristika do jednotlivých etap. Osvícenské divadlo (Gottsched, Lessing), vliv sentimentalismu (Klopstock), román v německém osvícenství (Wieland).

Literatura hnutí Sturm und Drang. Filozofické koncepce, mladý Goethe a Schiller.

Zvláštní postavení G. A.

Bürgera. Výmarská klasika: Goethe a Schiller.

Výmar jako centrum kulturního života. Drama.

Společná umělecká aktivita Goetheho a Schillera.Obsahové zaměření seminářů: Diskuse o vybraných textech daného období (ukázky z filozofických, estetických a literárně teoretických textů), rozbor básnických, prozaických a dramatických děl podle Seznamu doporučené četby nebo podle zájmů a přání účastníků kurzu.

Annotation

German literature of the Age of Reason. Philosophy and foreign models.

The influence of Sentimentalism upon German fiction. The Sturm-und-Drang-Movement.

German classics (Weimarer Klassik). The transition period (writers between classicism and romanticism).