Charles Explorer logo
🇬🇧

Analysis of Journalistic Texts

Class at Faculty of Education |
O02307028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahově lze kurz shrnout do následujících tematických okruhů: Prezentace stěžejních periodik jednotlivých německy mluvících zemí. Analýza konkrétních textů včetně zpracování jednoho a téhož tématu v různých periodikách a porovnání zpracování jednoho tématu v českém a německy psaném tisku.

Psaní vlastních textů v publicistickém funkčním stylu.

Annotation

Analysis of individual text types in the style of newspapers, related terminology. Connection of journalistic style and fiction.

Writing of own texts in journalistic functional style.