Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern History of German-speaking Countries

Class at Faculty of Education |
O02307059

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahem kurzu jsou témata zaměřená na významné historické události německy mluvících zemí, a to především v celoevropském měřítku. Zvláštní pozornost je věnována vztahům k českým zemím.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit studenty v návaznosti na přednášku Dějiny německy mluvících zemí s novějšími dějinami německy mluvících zemí a poskytnout jim širší vhled do dějinných souvislostí období po druhé světové válce do současnosti.