Charles Explorer logo
🇬🇧

Four Hand Playing

Class at Faculty of Education |
O02308177

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V návaznosti na předměty Hra sborových partitur a Hra z listu a korepetice se předmět Čtyřruční hra dále podílí na rozvoji pohotovosti studenta ve zběhlosti čtení notového zápisu. Zvláštní pozornost je proto věnována čtyřruční hře z listu, při níž není hlavním cílem detailní výrazové propracování interpretované skladby, ale snaha o ?globální? čtení partitury a její zvukovou realizaci v podobě, která odpovídá technickým možnostem interpreta.