Charles Explorer logo
🇬🇧

Conductor's practices III.

Class at Faculty of Education |
O02308253

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dirigentské praktikum je předmět, ve kterém studenti 3., 4. a 5. ročníků oboru Sbormistrovství mají možnost prakticky využít znalostí nabytých při studiu ostatních disciplín (Příprava dirigentských výkonů, Hra partitur, Hlasová výchova, atd.). Nabízí možnost zkoušet s komorním sborem literaturu zajímavou především z dirigenstského hlediska.

Význam předmětu spočívá v okamžité možnosti konzultace dirigentské problematiky.