Charles Explorer logo
🇬🇧

General Chemistry

Class at Faculty of Education |
O02309001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvodní teoretická disciplina studia učitelství chemie, která má navázat na středoškolskou chemii, prohloubit základní chemické poznatky a vytvořit předpoklady pro navazujícíc studium. Obsah je zaměřen na stavbu a složení látek, studium soustav a přeměn látek při chemických reakcích.

V semináři se procvičuje názvosloví a symbolika anorganických látek, dovednost sestavovat a upravovat chemické rovnice, zvládnout nejdůležitější typy výpočtových úloh.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.