Charles Explorer logo
🇬🇧

Toxicology

Class at Faculty of Education |
O02309002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty - budoucí učitele chemie - s platnými předpisy a zákony vymezujícími zacházení s chemickými látkami, upozornit je na rizika a nebezpečí, spojená s pracemi v laboratorních cvičeních.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.