Charles Explorer logo
🇬🇧

Organic Chemistry I

Class at Faculty of Education |
O02309005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem discipliny je seznámit studenty se základy organické chemie (složení a stavba organických látek, základy stereochemie, nomenklatura, mechanismy reakcí).