Charles Explorer logo
🇬🇧

Organic Chemistry II

Class at Faculty of Education |
O02309006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Durs navazuje na Organickou chemii I. Cílem je seznámit studenty se základy organického systému látek.

Ve cvičení z organické chemie se studenti seznamují se základy laboratorní techniky organické chemie, připravují jednoduché organické látky, včetně ověření jejich charakteristik.