Charles Explorer logo
🇬🇧

Analytical Chemistry Lab. Course

Class at Faculty of Education |
O02309008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výběr z úloh:

Kvalitativní analýza

Analytické postupy dělení kationtů a aniontů

Skupinové a selektivní reakce kationtů a aniontů

Kvantitativní analýza

Titrace: neutralizační, srážecí, chelatometrické, oxidačně-redukční

Konduktometrické titrace