Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Chemistry Manufactures

Class at Faculty of Education |
O02309009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy chemických výrob, s příklady výrob anorganických, organických a biochemických. Součástí je i schopnost sestrojovat technologická schémata a technogramy chemických výrob.