Charles Explorer logo
🇬🇧

Technique and Methodology of School Experiment

Class at Faculty of Education |
O02309017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Laboratorní cvičení bezprostředně navazující na přednášky a semináře z didaktiky chemie zahrnují seznámení s demonstračními pokusy učitele a pokusy žáků, s modelováním, vizualizací a symbolizací školní chemie.